Privacybeleid

We beschermen de privacy van elke gebruiker van onze Website.

De beheerder van je gegevens is VIN-INFO sp. z o.o. (Modelarska 18, Katowice 40-142, Polen, support@vin-info.com).

Mocht je vragen hebben over ons Privacybeleid of de verwerking van persoonlijke gegevens door ons, evenals mocht je ons instructies willen geven met betrekking tot je gegevens, neem dan contact met ons op via het bovenstaande e-mailadres.

I. De te verwerken persoonlijke gegevens, doeleinden, wettelijke grondslagen en verwerkingstermijnen

We kunnen de volgende soorten gegevens verzamelen, opslaan en verwerken:

- informatie over de computer van de gebruiker, zijn websitebezoeken en het gebruik van de website (in het bijzonder: IP-adres, geografische locatie, demografische gegevens, interesses, browsertype en -versie, besturingssysteem, bron van verwijzing naar de website, begintijd en duur van het bezoek, weergave van de website, het navigeren op de Website) die we verwerken op basis van onze legitieme belangen voor statistische doeleinden, websitebeheer en direct marketing zolang deze activiteiten plaatsvinden of tot het moment wanneer daar een effectief bezwaar tegen wordt gemaakt, met je toestemming op de profilering zolang de toestemming niet wordt ingetrokken;

- informatie die nodig is om de via de website aangeboden diensten te leveren (met name: e-mailadres, voor- en achternaam, adres, BTW nummer, bankrekeningnummer, transactienummer, inhoud van het winkelmandje) en informatie betreffende de registratie op de Website (met name: e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord) die we verwerken op basis van de overeenkomst zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden om deze te sluiten, uit te voeren en te ontbinden voor de periode van het sluiten en de duur van de overeenkomst alsook op basis van onze legitieme belangen om claims met betrekking tot de overeenkomst uit te voeren en de persoonlijke gegevens van de websitegebruikers opgegeven tijdens de registratie te beschermen, voor een periode van maximaal 6 jaar gerekend vanaf het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten of beëindigd tot een effectief bezwaar maar niet korter dan tot het moment van de voltooiing van de claims met betrekking tot de overeenkomst en het verstrijken van de verjaringstermijn en op basis van onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Boekhouding en het Belastingwetboek in de periodes genoemd in de bovengenoemde wetten (op het moment is het volgens art. 74 van de Wet op de Boekhouding en art. 32 § 1 van de Wet op het Belastingwetboek een periode van 5 jaar gerekend vanaf het jaar volgend op het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben);

- informatie betreffende het abonneren op informatiediensten op de Website, met name e-mailnieuwsbrieven (e-mailadres) op basis van je toestemming voor de duur van deze diensten of tot intrekking van je toestemming;

- informatie die nodig is voor communicatie (met name e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer en inhoud van berichten) die we verwerken op basis van onze legitieme belangen om met je te communiceren en ter bescherming tegen claims gedurende een periode van maximaal 6 jaar gerekend vanaf het jaar waarin correspondentie werd beëindigd of totdat een effectief bezwaar werd ingediend.

Ia. Geautomatiseerde besluitvorming met profilering

De door ons verwerkte gegevens van jou kunnen door ons of onze partners worden gebruikt voor het gebruik van de geautomatiseerde besluitvorming alleen te gebruiken alleen als het om reclame voor onze diensten gaat op andere websites. Het berust erop dat onze partners die advertentiediensten voor ons aanbieden een zogenaamd profiel van je interesses kunnen opmaken en voor je op websites van derden advertenties van onze diensten kunnen tonen met behulp van cookies of soortgelijke technologieën omdat je deze diensten ooit hebt gebruikt of onze Website bezocht. Je kunt echter alleen geprofileerd worden op basis van je vrijwillige toestemming waar wij om vragen wanneer je onze site bezoekt. Als je daar geen toestemming voor geeft, dan word je niet geprofileerd. Je kunt je toestemming ten allen tijde intrekken door ons hiervan via e-mail op de hoogte te stellen of via de accountinstellingen, mocht je een account op onze Website hebben. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

II. Kleine databestanden (Cookies)

De Website maakt gebruik van kleine databestanden die cookies worden genoemd en waarmee we de Website kunnen aanpassen aan de behoeften van de gebruikers door statistieken over hun gebruik van de Website op te maken en ze te analyseren. Deze statistieken verwijzen niet naar de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Website.

De cookies bevatten informatie die door de webserver naar de browser wordt verzonden en die in deze browser wordt opgeslagen. Deze informatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser de pagina van die server opent. Hierdoor kan de server de browser identificeren en volgen.

Deze Website maakt gebruik zowel van "sessie-" alsook "permanente" cookies. De Website gebruikt sessie-cookies om: gebruikers te volgen die de Website gebruiken. De Website gebruikt permanente cookies om: bezoekers van de Website te herkennen. Sessiecookies worden van de computer van de gebruiker verwijderd wanneer zijn browser wordt gesloten. Permanente cookies blijven op de computer van de gebruiker totdat ze worden verwijderd of hun vervaldatum verloopt.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de Website door de gebruikers te analyseren. Google Analytics verzamelt statistische informatie en andere informatie over het gebruik van de Website met behulp van cookies die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. Deze informatie over de Website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van de website. Google slaat deze informatie op. Het Privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Derden, in het bijzonder onze adverteerders of betalingsdiensten die met ons samenwerken, kunnen ook cookies gebruiken met betrekking tot de gebruikers van de Website op de voorwaarden die op hun websites vermeld staan.

Toestemming voor het gebruik van cookies van onze Website wordt uitgedrukt door middel van de instellingen die je in je browser kiest. In de meeste browsers kan je ervoor kiezen om alle cookies of cookies van derden te weigeren. In Internet Explorer kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om alle cookies te weigeren door op "Extra"/"Internetopties"/"Privacy" te klikken en "Alle cookies blokkeren" te selecteren. Het weigeren van cookies kan het gebruik van websites echter hinderen of zelfs helemaal onmogelijk maken.

III. Ontvangers van gegevens

Onze werknemers en medewerkers kunnen toegang hebben tot de gebruikersgegevens als dit nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid te bereiken waarbij ze echter verplicht zijn om deze gegevens goed te beschermen.

We kunnen je gegevens delen aan ondernemingen waarmee we samenwerken en die deze gegevens namens ons verwerken (ontvangers van gegevens) en die op de volgende gebieden actief zijn: IT, hosting, statistieken, marketing, zoekmachines, sociale netwerken.

De gegevens mogen buiten de EU worden overgedragen alleen aan landen of ondernemingen die in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving, in het bijzonder aan ondernemingen uit de Verenigde Staten die vallen onder het Privacy Shield-programma (Privacy Shield, zie https://www.privacyshield.gov/).

Bovendien mogen we gebruikersgegevens alleen overdragen aan openbare autoriteiten voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

IV. Gebruikersrechten

Als gebruiker van onze Website heb je het recht om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, deze te wijzigen, verwijderen of de verwerking te beperken, alsook een bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en deze gegevens over te dragen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier of e-mailadres of wijzig uw accountinstellingen op de Website, als je over een account beschikt.

Als gebruiker van de Website heb je het recht om een klacht in te dienen over onze activiteiten betreffende de verwerking van je persoonlijke gegevens bij de president van het Bureau voor Bescherming van Persoonsgegevens in Polen of het equivalent daarvan in een ander EU-land, afhankelijk van je verblijfplaats, werkplaats of de plaats waar de vermeende overtreding plaatsvond.

V. Gegevensbeveiliging

We gebruiken passende technische en organisatorische beveiliging om verlies, misbruik of wijziging van gebruikersgegevens te voorkomen.

We slaan gegevens op die door gebruikers aan ons zijn verstrekt op onze beveiligde servers (beschermd door wachtwoorden en firewalls). Alle elektronische transacties en het doorgeven van vertrouwelijke gegevens vinden plaats met behulp van de SSL-technologie.

We benadrukken dat datatransmissie op het internet in principe aan gevaren is blootgesteld. We gebruiken echter verschillende soorten maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Als je ons suggesties voor het gebruik van dergelijke beveiliging wilt geven, vragen wij je om contact met ons op te nemen via het contactformulier of ons een e-mail te sturen.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van hun eigen wachtwoorden en andere gegevens die ze niet aan derden mogen doorgeven. We vragen de gebruikers nooit om aan ons hun wachtwoord door te geven (behalve om in te loggen op de website).

VI. Websites van derden

De site bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid noch de praktijken die op websites van derden worden gebruikt. Deze websites, in het bijzonder hun inhoud en links die ernaar verwijzen, kunnen aan constante veranderingen onderhevig zijn en hebben hun eigen Privacybeleid en andere voorschriften waarvan men kennis moet nemen.

We beschermen de privacy van elke gebruiker van onze Website.