Wat is VIN? Hoe kunt u VIN controleren?

VIN (Voertuig Identificatie Nummer) vaak genoemd CHASSISNUMMER is een complexe tekenset, die aan het voertuig door de fabrikant wordt toegekend voor identificatie. De standaard ISO 3779 - 1983 bepaalt de inhoud en de opbouw van het identificatienummer van het voertuig. Hierdoor kan de hele wereld gebruikmaken van een uniform systeem van identificatienummers van motorvoertuigen.

Tabliczka znamionowa

Het VIN bestaat uit drie delen:

WMI - een wereldwijd symbool van de fabrikant - is een code die is toegewezen aan de fabrikant met het oog op identificatie. Deze code bestaat uit drie tekens (letters of cijfers). De code wordt toegekend door een bevoegde autoriteit van het land waar het hoofdkantoor van de fabrikant is gevestigd, in overleg met de internationale organisatie voor normalisatie (ISO) en haar nationale agentschappen.

VDS - beschrijving van het model - bestaande uit zes tekens, die een algemene beschrijving en kenmerken van het voertuig aangeven. De tekens, hun volgorde en betekenis worden door de fabrikant bepaalt. Posities die door de fabrikant niet zijn gebruikt worden door hem met de door hem gekozen tekens ingevuld zonder specifieke betekenis.

VIS - serienummer - de laatste acht tekens - de laatste vier zijnde cijfers. Wanneer de fabrikant het voornemen heeft om het bouwjaar en/of productieplaats aan te geven, het is aanbevolen dat het bouwjaar op de eerste en de productieplaats op de tweede positie van het VIN wordt aangegeven. Met het "jaar" bedoelt men het kalenderjaar waarin het voertuig gebouwd werd of het modeljaar van het voertuig zoals door de fabrikant bepaald.

VIN is een alfanumerieke set van tekens, met uitzondering van de laatste vier tekens. Toegestaan ​​is om de volgende hoofdletters te gebruiken.

De fabrikanten hebben de mogelijkheid om WIM en VIS symbolen te plaatsen die het VIN in segmenten verdelen, tenzij ze niet de bovenstaande symbolen zijn of symbolen die met de bovenstaande kunnen worden verward. Deze scheidende symbolen kunnen echter niet in de officiële documenten worden gebruikt. Het VIN dat op of in het voertuig ingeslagen is moet in een of twee regels staan zonder tussenruimtes. De volgorde van de drie symbolen WIM, VDS, VIS waaruit het VIN opgebouwd is, moet altijd dezelfde zijn. In de documenten moet het VIN altijd zonder tussenruimtes en in een lijn opgeschreven zijn.

De beschrijving en betekenissen van het VIN zijn gegeven op grond van ISO 3779 (1983).