Gids over het NMVTIS rapport

Wat is NMVTIS?

Het Nationale Informatiesysteem van Markeringen van Motorvoertuigen (NMVTIS) is een elektronisch systeem dat informatie bevat over de meeste auto's in de Verenigde Staten. Het NMTVIS is ontworpen als een betrouwbare bron van historische informatie over het voertuig. Het omvat echter geen gedetailleerde informatie over de geschiedenis van reparaties. Alle staten, verzekeringsmaatschappijen, autokerkhoven en herstelpunten moeten op grond van de federale wet informaties naar het NMVTIS leveren. De informatie binnen het NMVTIS betreft niet alle motorvoertuigen in de Verenigde Staten omdat sommige staten verstrekken geen gegevens. De gegevens worden geleverd aan NMVTIS op verschillende tijdstippen, niet minder frequent echter dan eens per maand.

nmvtis_map

Met groen en geel gemarkeerd zijn de staten die wel gegevens aan NMVTIS systeem verstrekken


Wat vind ik in het rapport?

Het NMVTIS rapport omvat:

  • informatie van de verkeersdepatrementen die bij het systeem aangesloten zijn
  • informatie over auto's, bussen, vrachtwagens, motorfietsen, campers, caravans en tractoren
  • informatie over "etikettering" die door de officiële instellingen van verkeer verleend zijn
  • de laatste kilometerstand gegeven bij de inschrijving
  • informatie van verzekeringsmaatschappijen en recyclingbedrijven, met inbegrip van de autokerkhoven en herstel stations, die verplicht zijn om de "totale schade" in het systeem te melden
  • informatie van autokerkhoven en herstel stations die de wrakken ontvangen onder het regering-programma "Cash for Clunkers" (CARS programma)

Secties van het rapport

De hoeveelheid gegevens die worden weergegeven in alle secties kan per het controleerde VIN verschillend zijn.


1. Voertuigparameters

Bevat een set van technische gegevens van het voertuig dat op grond van het VIN bepaald wordt. Naast de basisparameters (merk, model, motor, etc.) vindt u hier informatie over de afmetingen en het brandstofverbruik van het voertuig.

nmvtis report usa vehicle identification nmvtis report usa vehicle identification

2. Eigendomstitels

Omvat de geschiedenis van de inschrijvingen van het voertuig op het gebied van de Verenigde Staten. Elke record bevat de datum en plaats van de inschrijving en de gelezen kilometerstand.

nmvtis report usa title records

3. Records: gesloopt / beschadigd/ beveiligd

ZBevat een lijst van records van ongevallengeschiedenis van het voertuig.

nmvtis report usa vehicle history

4. Waarschuwingen

Bevat een lijst van mogelijke waarschuwingen betreffende het voertuig. De waarschuwingen zijn gebaseerd op identificaties van het voertuig door diverse instellingen.

nmvtis report usa problem checks

NMVTIS

Het Nationale Informatiesysteem van Markeringen van Motorvoertuigen (NMVTIS) is een elektronisch systeem dat informatie bevat over sommige auto's in de Verenigde Staten. Het NMTVIS is ontworpen als een betrouwbare bron van historische informatie over voertuigen. Het omvat echter geen gedetailleerde informatie over de geschiedenis van reparaties. Alle staten, verzekeringsmaatschappijen, autokerkhoven en herstelpunten moeten op grond van de federale wet informaties naar het NMVTIS leveren. De informatie binnen het NMVTIS betreft niet alle motorvoertuigen in de Verenigde Staten omdat sommige staten verstrekken geen gegevens. Tegenwoordig, de gegevens worden op verschillende tijdstippen naar het NMVTIS geleverd, terwijl sommige staten hun gegevens niet leveren en niet bijhouden. Andere staten integendeel sturen hun updates minder vaak. Bijvoorbeeld eenmaal per dag of vaker voor een bepaalde periode.

Het is mogelijk dat het systeem geen informatie bevat over eerdere, aanzienlijke schade aan het voertuig, indien het voertuig nooit door de verzekeringsmaatschappij (of andere geschikte eenheid) als nutteloos aangemerkt was. In een ander geval kan een vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij eisen dat het voertuig als nutteloos wordt aangemerkt. Zelfs indien het voertuig niet als een teruggewonnen of een gesloopt voertuig aangemerkt was.

Voordat u beslist een ​​auto te kopen, kunt u een onafhankelijke controle van het voertuig aanvragen, in vorm van een NMVTIS Rapport van Voertuiggeschiedenis (met erkende leveranciers van gegevens aan het NMVTIS). U kunt ook consultatie aanvragen om verdere informatie over het voertuig te verkrijgen.

De informatie in het NMVTIS omvatten:
- informatie komende uit de staatsdepartementen van motorvoertuigenbeheer, die bij het systeem aangesloten zijn
- informatie over auto's, bussen, vrachtwagens, motorfietsen, campers, caravans en tractoren. Het is mogelijk dat het NMVTIS op dit moment geen informatie bevat over commerciële voertuigen, indien die voertuigen niet zijn opgenomen in de belangrijkste, nationale databases (in verschillende staten, worden deze voertuigen bestuurd door aparte agentschappen). De gegevens van die voertuigen kunnen echter op een later tijdstip naar het systeem geleverd worden.
- Informatie over de types van voertuigen die worden geleverd door de bij het systeem aangesloten instellingen die verantwoordelijk zijn voor de juiste markering van motorvoertuigen. De types en definities verschillen per staat, maar kunnen toch nuttige informatie over de bruikbaarheid van het voertuig leveren.
- De laatste kilometerstanden die in de nationale databases opgeslagen staan.
- Informatie van verzekeringsmaatschappijen en recyclingbedrijven, met inbegrip van de autokerkhoven en herstel stations, die met ingang van 31 maart 2009 verplicht zijn de gegevens in het systeem registreren. Deze informatie zal worden opgenomen, indien het voertuig door een verzekeringsadviseur als onbruikbaar gemarkeerd was.
- Informatie van autokerkhoven en herstel stations, die betaald worden voor de sloop van een voertuig, dat verkocht wordt onder het CARS programma (Consumer Assistance to Recycle and Save Act van 2009).

U wordt aangeraden om de site www.vehiclehistory.gov te bezoeken voor meer informatie over hoe u de informatie in het systeem moet interpreteren en hoe u de betekenissen van de verschillende markeringen van voertuigen door overheidsinstellingen moet begrijpen.

Zie Certificate of officiële partner NMVTIS.